БЮДЖЕТ

Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 3-то тримесечие на 2022 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 2-ро тримесечие на 2022 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 1-во тримесечие на 2022 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 4-то тримесечие на 2021 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 3-то тримесечие на 2021 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 1-во тримесечие на 2021 г.
Делегиран бюджет за 2021 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 4-то тримесечие на 2020 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 3-то тримесечие на 2020 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 2-ро тримесечие на 2020 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 1-во тримесечие на 2020 г.
Делегиран бюджет за 2020 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 4-то тримесечие на 2019 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 3-то тримесечие на 2019 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 2-ро тримесечие на 2019 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 1-во тримесечие на 2019 г.
Делегиран бюджет за 2019 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 4-то тримесечие на 2018 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 3-то тримесечие на 2018 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 1-во тримесечие на 2018 г.
Делегиран бюджет 2018 г.
Делегиран бюджет и отчет за изпълнението му за 2017 г.