ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Учебна 1968 / 1969 година. Първи учебен ден. Привършват последните приготовления за предстоящия празник – откриването на новото училище. Децата прииждат на групи, развълнувани, със свежи цветя в ръцете си. С тях са и бъдещите им учители. Сред първите са – Георги Стоянов - директор, Пенка Стаменова – зам. директор, началните учители Виктория Стаменова, Йорданка Панчева, Димитрина Попова, Петра Узунова, Стойне Димитров, Лиляна Любенова, Анка Йолова, Маргарита Петкова, Станка Милентиева, Мария Боянова, учителите от среден курс – Мария Младенова, Мария Василева, Лозанка Пешева, Славка Павлова, Иванка Атанасова, Мария Ангелова, Мария Мирчева, Пенка Кръстева, Гина Маркова, Трайчо Трайчев, Илинка Банкова, Гинка Мешкова, Василка Темелкова, Латинка Харизанова, Иван Кирилов, Латинка Димитрова, Василка Георгиева, Стоян Петров, Димитринка Диманска.

Много старание и професионална отговорност са вложени в изграждането на кабинетите по музика, физика, химия, биология, изобразително изкуство, ПДГ и др. Интерес предизвикват тогава и първите съвременни учебно-технически средства.

Всички са щастливи този ден. В първата учебна година учениците са 811, а основното си образование завършват първите 78 осмокласници. За 40 години в училището са преминали над 200 учители, а пътя към средното образование са поели над 2 000 ученика. Напускат учители, на тяхно място идват други, но всеки е дал нещо от себе си за утвърждаване авторитета на ХІІ основно училище „Васил Левски” – гр.Перник.
Редят се и успехите на възпитаниците на училището. Известни са постиженията в учението, олимпиадите, художествената самодейност, спорта. Стотици от бившите възпитаници сега са инженери, лекари, учители, икономисти, бизнесмени.

Признателността е към всички учители – бивши и настоящи, оставили незаличими следи в просветното дело.
Сътрудничеството между учители, родители и ученици, традиционната квартална атмосфера, професионализма на учителите формират най-важното у децата на тази възраст – позитивното им отношение към образователния процес, желанието им за творческа изява. Учениците чувстват днес своето училище като естествено продължение на родния дом и неговия уют.
ЛИЧНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПОМНИМ

ВЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ТРОЯНОВ – Директор на XII ОУ "Васил Левски" от 1988 г. до месец юни 2016 г. 
Завършил е висше образование в Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Магистър по обща педагогика и история.
В работата си винаги е разчитал на училищния екип и партньорството с родителската общност.
ЮЛИЯ МАНАСИЕВА СТОИЛКОВА – Главен учител по български език и литература. Завършила е Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Магистър по български език и литература. Носител е на ІІ-ра професионално-квалификационна степен. Дългогодишна учителка, с богат професионален опит. В училището работи от 1995 г. до месец юли 2014 г.
ЖИВКА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА – Старши учител в начален етап. Завършила е Учителски институт – гр.Дупница. Специалст по начална педагогика. Дългогодишен учител. В училището работи от 1981 г. до месец септември 2016 г.
АННА КИРИЛОВА МИХОВА – Старши учител по математика. Завършила е ИПУ – гр. Смолян, специалност математика и физика. В училището работи от 1985 година. Притежава богат професионален опит.
ДЕТЕЛИНА МАНОЛОВА СТОЯНОВА – Главен учител по история и цивилизации. Завършила е Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Магистър по история. Следдипломна квалификация по география. В училището е от 1997 година.
АНГЕЛ СТОЯНОВ КИТАНОВ – Портиер. Завършил е средно-техническо образование, спец. технология на машиностроенето. Притежава правоспособност за огняр на парни и водогрейни котли. Работи в училището от 2003 година.