НАСТОЯТЕЛСТВО

Регистрирано като независимо доброволно сдружение с нестопанска цел с решение № 276 от 05.07.2000 год. на Пернишки окръжен съд.

Състав – родители, общественици, учители.

Мисия на настоятелството
– Подпомагане на ОВП, стопанското и материалното осигуряване на училището, подобряване на училищната среда в полза на учениците и кварталната общественост.

Цели

  • изграждане на партньорски взаимоотношения между родителите и учителите;
  • установяване на контакти с неправителствени организации, работещи в полза на образованието, с училищни настоятелства от страната;
  • обединяване усилията на всички в училище за подобряване на училищната среда;
  • участие в семинари и обучение за подобряване на компетентността на настоятелството и др.
В резултат  на  партньорството  с  американската  фондация  CRS,  УН ”Могиличе” се включи успешно в реализирането на проекта “Родителско участие в образованието”. Целта на проекта бе подпомагане взаимодействието между родители и учители, подобряване на училищната среда и създаване на устойчиви връзки в кварталната общност. В резултат на това бяха изградени и функционират мултимедиен център с Интернет, чрез който учениците направиха първите си стъпки във вълнуващия свят на комуникациите, модерен тенис – корт с тартанова настилка и др.

УН”Могиличе” участва активно и в проекта ОКО – съвместно с община Перник, CRS, АРА и др.настоятелства в общината.

В резултат на многообразната и активна дейност на училищното настоятелство родителите с желание и чувство на отговорност се включват в различните форми на сътрудничество и участие в образованието на децата си. Настоятелите умеят да делегират права и отговорности, да определят приоритетните нужди на училището, да мотивират доброволното участие на родителите в дейности, насочени към оптимизиране на училищната среда, така потребна за стойностното личностно изграждане и издигане авторитета на учебното заведение.