Обществен съвет

На 09.12.2019г. се проведе Общо събрание на Обществения съвет към XII ОУ „Васил Левски“ – Перник за смяна на състава му.
На събранието се утвърдиха следните членове:
Представител на финансиращия орган – г-н Мирослав Стоицев
Председател: г-жа Даниела Радойчева – Иванова
Членове:
Цветелина Генадиева – секретар
Радослава Станкова
Юлиана Костадинова
Резервни членове:
Цветелина Петрова
Лилия Иванова- Александрова


Правилник за обществения съвет