Обществен съвет

На 23.11.2016г. се учреди Обществен съвет.

На проведеното първо заседание се избраха следните членове:

Представител на финансиращия орган – г-жа Евелина Любомирова

Председател – г-жа Анжела Мирчева

Членове:

Биляна Георгиева

Милена Карамфилова

Владислав Цанков

 Резервни членове:

Лилия Александрова

Галина Илиева


Правилник за обществения съвет