- Президентство
- Народно събрание
- Министерски съвет
- Министерство на образованието и науката
- Министерство на финансите
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерство на културата
- Министерство на младежта и спорта
- Българска народна банка
- Главна данъчна дирекция
- Агенция за икономически анализи и прогнози
- Национален статистически институт
- Национален осигурителен институт
- Държавна агенция за закрила на детето
- Агенция за приватизация
- Агенция по заетостта
- Национална агенция за професионално обучение и образование
- Регистър на висшите училища
- Регистър на средните училища и детски градини
- Регионални инспекторати по образование
- Център на учебно-тренировъчните фирми
- Национален педагогически център
- Синдикат на българските учители
- Конституция на Република България
- Кодекс на труда
- Държавен вестник
- Вестници
- Електронни медии
- Google