Директорът на ХІІ Основно училище "Васил Левски" Велин Троянов е включен в екипа на РИО - Перник за участие в конкурса "Иновативни практики в управлението", организиран от МОМН и НИОКСО - гр.Банкя. Темата, с която участва екипът, е "Партньорство за чисто училище".
Целта на иновацията е създаване на работещ механизъм за партньорство със заинтересованите страни за "чисто училище", чрез формиране на еко-културно поведение в училищната общност, посредством разделно събиране на отпадъците и осъществяване на съвместни инициативи. Очаква се активна страна в провежданите инициативи да са учителите, учениците и техните родители.
Виж проекта тук

ХІІ основно училище "Васил Левски" - Перник е партньор в международен проект. Инициативата е част от програма "Коменски", като целта е изграждането на културни мостове и сътрудничество между пернишкото училище и училища от 5 европейски държави. Проектът е "Повече туризъм - по-добро бъдеще". Ръководител на екипа, изготвил проекта е г-н Велин Троянов - директор на училището. Съгласно подписания договор   с Националната агенция " Център за развитие на човешки ресурси" на училището е отпусната финансова подкрепа в размер на 20 000 евро. В проекта партньори са училища от гр.Амасия Турция, гр.Атвидаберг Швеция, гр.Виго Испания, гр.Творог Полша и гр.Вандзене Латвия. Дейностите стартираха през м.август 2011 г. и ше приключат през м.юни 2013 г. В този период проектният екип трябва да осъществи минимум 24 мобилности в 5-те държави, от които 14 са за ученици.Целта на инициативата "Повече туризъм - по-добро бъдеще" е за изграждане на културен мост между учители и ученици от партньорските училища. В тази връзка се провеждат различни срещи, туристически презентации и мобилности, включително и представящи историята и настоящето на училището, на града, туристически забележителности, националната кухня, традици, култура. По проекта е създаден уеб-сайт, лого, презентации, фотоалбуми, диплянки от взаимните посещения, които ще се ползват като реклама на учебното заведение, града и страната. Партньорите ще представят родната и местната култура на останалите участници в проекта, като са предвидени и обучения по езиците на държавите - участнички.
           От 19 до 26 октомври 2011 г. се проведе първата среща между партньорите в турския град Амасия, като в нея участваха ученици и учители от ХІІ ОУ"В.Левски" - Перник. Посетени са редица културни и исторически забележителности на града, проведени са срещи в различни институции, както и в партньорското училище.
          През м.април 2012 г. предстои пътуване на ученици и учители в гр.Виго, Испания, а ХІІ ОУ"В.Левски" - Перник ще бъде домакин през м.октомври 2012 г. по време на Деня на града. До м.юни 2013 г. предстоят и срещите с партньорите в Полша, Латвия и Швеция.
Виж снимки от посещението в гр. Амасия тук

На 6 декември Н.Пр. японският посланик Макото Ито посети 12-то ОУ “Васил Левски” – гр. Перник по случай приключване на проект за подобряване на енергийната ефективност в училището на обща стойност 59 568 евро, финансиран от японското правителство.
Сред официалните присъстващи на церемонията бяха народният представител от Коалиция за България Ангел Найденов, областният управител на Перник Иво Петров, кметът на Община Перник Росица Янакиева и други гости.
Договорът за дарението бе подписан на 10 февруари 2010 от бившия посланик на Япония Цунехару Такеда и Велин Троянов, директор на училището. Това е един от проектите по Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище, която стартира през 1998 г. и има 79 реализирани проекта, като общата сума на даренията по програмата възлиза на около 3 милиона евро.
До реализирането на настоящия проект 12-то ОУ “Васил Левски” – гр. Перник използваше локална отоплителна система на нафта с ниска енергийна ефективност. Комбинирано с остарялата дограма, училищната сграда имаше големи енергийни загуби и лоша ефективност на отопление, което същевременно натоварваше с големи разходи училищния бюджет.
Посолство на Япония получи проект за повишаване на енергийната ефективност на 12 –то ОУ “Васил Левски” – гр. Перник по Японската правителствена схема за отпускане на помощ и взе решение да съдейства за реализирането му като предостави средства за закупуване и монтаж на климатици и подмяна на дограмата на училищната сграда. Паралелно с реализирането на проекта, Община Перник предостави средства за саниране на училището, което допълнително увеличи общата енергийна ефективност на сградата. Училището успя да реализира над 65% намаление за разходите за отопление, с което надхвърли очакваните положителни резултати от проекта.
В приветственото си слово по време на церемонията Н. Пр. Посланик Ито изрази уважението си към всички, които съдействаха за успешната реализация на цялостния проект и изрази надежда, че той ще допринесе за укрепване на японо-българските двустранни отношения.
Виж снимки от събитието тук