РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

Елизабет Калинова Петрова – директор на училището от 2016 година.
Завършила е Стопанско управление и Английска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Магистър - филолог.