УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ


Милен Славчов - Председател (VII клас)

Валя Симеонова - Отговорник по учебнат част  (VII клас)

Моника Валериева - Отговорник по културно-масовата част  (VI клас)

Илонка Здравчова - Отговорник по здравно и екологично образование и възпитание (VII клас)

Габриела Николаева - Отговорник по спортната дейност  (VI клас)

Божидара Руменова - Секретар-протоколчик  (VI клас)